Výběrová řízení

Postup a organizace výběrových řízení na dodavatele stavby (dobrovolných i podle znění zákona č. 137/2006 Sb.)

Provádíme:

 • nastavení obchodních podmínek výběrového řízení
 • nastavení kvalifikačních předpokladů na dodavatele stavby
 • příprava výběrového řízení v souladu s platnými zákony (organizační část)
 • odborný dohled, kontrola průběhu výběrového řízení
 • znalecké, odborné posudky jednotlivých nabídek uchazečů
 • vyhodnocení výběrového řízení a vyhotovení závěrečného protokolu
 • odborný dohled, příprava smlouvy o dílo s vybraným uchazečem
 • součinnost při řešení případných problémů s dodavatelem stavby
 • součinnost při kolaudaci stavby
 • odborné poradenské služby v záruční době provedeného díla
 • poradenství v rámci případných reklamací v době záruky poskytované dodavatelem stavby