VLÁDA SCHVÁLILA DOHODU O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014–2020

09.04.2014 
Vláda dnes projednala Dohodu o partnerství pro programové období 2014–2020, která je základem pro čerpání prostředků z evropských fondů v následujících letech. Ministerstvo pro místní rozvoj dokončilo zpracování stěžejního strategického dokumentu pro období let 2014 až 2020, který zakotvuje a vymezuje spolupráci s Evropskou komisí v oblasti využívání fondů EU a od něhož se odvíjejí také budoucí programy.
"Česká republika si tímto dokumentem jasně vydefinovala hlavní oblasti, které chce financovat v příštích deseti letech z evropských zdrojů. Takto naplánované investice do infrastruktury, výzkumu a vývoje, životního prostředí nebo energetické účinnosti pomohou zvýšit konkurenceschopnost firem a zlepší kvalitu života. Jsem ráda, že tvorba dohody probíhala ve spolupráci se všemi partnery a priority všech stran mohly být reflektovány ve výsledné strategii využití těchto prostředků. V dalších měsících se budou dopracovávat jednotlivé programy, ze kterých budou podpořeny nejlepší projekty,“ řekla Věra Jourová ministryně pro místní rozvoj.
 
„Finální verze Dohody o partnerství, která byla vládě předložena, je výsledkem tříletých debat na národní úrovni a téměř rok a půlročního neformálního vyjednávání s Evropskou komisí. V rámci projednávání Dohody o partnerství Evropská komise Českou republiku chválila nejen z časového, ale i věcného hlediska její přípravy. Výsledný dokument tak odráží nejen připomínky Evropské komise, ale také vstupy partnerů z řad jednotlivých resortů, krajů, obcí a dalších regionálních partnerů, hospodářských a sociálních partnerů, neziskové, akademické, vědeckovýzkumné sféry a dalších,“ doplnil Daniel Braun, první náměstek ministryně pro Národní orgán pro koordinaci.
 
V následujících dnech bude Dohoda o partnerství oficiálně zaslána Evropské komisi. Tím bude ze strany České republiky splněn termín 22. dubna 2014, stanovený evropskou legislativou pro předložení Dohody o partnerství.
 
V dalších měsících budou dopracovávány programy spolufinancované z evropských fondů v uvedeném období. Programy, až na některé výjimky, mají být dle nařízení Evropské unie zaslány Evropské komisi nejpozději do 3 měsíců od předložení Dohody o partnerství. 

Zdroj: www.mmr.cz
Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.