Tronic Control s.r.o.

Tronic Control

TRONIC CONTROL s.r.o. je předním českým výrobcem řídicích systémů TRONIC 2000 používaných především v oblasti vytápění, větrání a chlazení. Svými parametry vyhovují i aplikacím pro řízení technologických procesů v průmyslu. Velmi často jsou používány pro monitorovací a řídicí aplikace v oblasti úspor energií především tepla, elektřiny a plynu.

Hlavní činnosti:

  • projekce, dodávky, montáž a nasazování řídicích systémů ve všech oblastech řízení, měření a regulace
  • komplexní dodávky vytápění a chlazení s důrazem na úspornost, ekologii a efektivitu řešení
  • poradenství především v oblasti hledání úspor a nalézání vhodných koncepcí
  • budování dispečerských pracovišť resp. energetických dispečinků

Rozsah aplikací:

  • řízení zdrojů a rozvodů tepla tj. kotelen, výměníkových stanic, tepelných čerpadel
  • řízení teplárenských soustav
  • IRC regulace (individuální řízení teplot místností) především v administrativních budovách a hotelech
  • řízení strojoven VZT, chlazení a klimatizace včetně kompletních technologických dodávek
  • monitoring, řízení a bilancování energií, řízení osvětlení apod.
  • energetické dispečinky

Našimi zákazníky jsou univerzity a školy, průmyslové podniky, bytová družstva, městské či teplárenské podniky spravující tepelné hospodářství, firmy zabývající se správou budou apod.

Více informací na: www.tronic.cz