Tisková konference MMR a SFRB k programům podpory a rozvoje

12.11.2013

Program JESSICA s garancí SFRB bude spravovat Komerční banka, a.s.

Poslední říjnový den byla mezi Státním fondem rozvoje bydlení a Komerční bankou, a.s. podepsána smlouva o Programu JESSICA. Komerční banka se tak stává Správcem fondu rozvoje měst a bude poskytovat nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů z evropských fondů, které SFRB získal. Pilotně je připraveno 600 mil. Kč pro 41 měst ČR s Integrovaným plánem rozvoje měst (IPRM).
Program JESSICA nabídne vlastníkům bytových domů nízkoúročené úvěry, již od 0,75 % ročně, fixovaných na dobu 10 let. Úroková sazba je dále odstupňována podle délky splatnosti, kterou je možné zvolit až na 30 let. Z Programu JESSICA bude možné získat úvěr ve dvou modelech – buď na 75 %, nebo 90 % uznatelných nákladů.

Součástí programu je také sociální oblast – konkrétně města a neziskové organizace budou moci žádat o ještě nižší úvěr pro zřízení sociálních bytů, úrok bude opět garantován po celou dobu splácení – až 30 let: „Věřím, že nastavené podmínky Programu i silný partner v roli Správce fondu rozvoje měst bude zárukou k tomu, že se podaří celý pilotní objem 600 mil. Kč příjemcům rozdělit do konce roku 2015 a SFRB tak bude mít šanci získat vždy až 2 mld. Kč ročně z evropských fondů pro další období,“ doplňuje náměstek ministra pro místní rozvoj, Ing Miroslav Kalous.

O Programu JESSICA

Program JESSICA je finančním nástrojem Integrovaného operačního programu IOP  a doplňuje končící programové období Evropských strukturálních fondů, které byly určeny právě pro města s IPRM. Toto označení představuje problémové území ve vybraných městech, které je typické řadou negativních jevů – od špatného stavu bydlení a z toho plynoucích sociálních problémů až po celkovou kvalitu života v těchto zónách. Cílem Operačního programu IOP  bylo pomoci těmto městům s obnovou problémových zón například z hlediska infrastruktury a občanské vybavenosti.

Program JESSICA nyní tuto podporu doplní přímou nabídkou pro bytové domy a jejich jednotlivé vlastníky. Pro pilotní otestování je vyčleněno 609 mil. Kč. Podaří-li se finanční objem rozdělit v těchto oblastech do konce roku 2015, budou zdroje v dalším programovém období dostupné všem zájemcům, bez jakéhokoliv územního vymezení s předpokladem 2 mld. Kč ročně.

Program JESSICA – modernizace a rekonstrukce

Zvýhodněné úrokové sazby podle délky splatnosti
  > úvěrové smlouvy do 10 let (včetně) ve výši (RS EU*)%
  > úvěrové smlouvy od 10 do 20 let (včetně) ve výši (RS EU*) + 1%
  > úvěrové smlouvy od 20 do 30 let (včetně) ve výši (RS EU*) + 2%

Program v sobě zahrnuje také sociální oblast, kdy z pilotního objemu 609 mil. Kč je vyčleněno 50 milionů přímo pro obce a města, případně jejich příspěvkové, neziskové organizace, s pomocí kterých mohou díky modernizacím a rekonstrukcím zajistit pro své občany moderní sociální bydlení. V tomto modelu budou úrokové sazby ještě nižší a to případně i pod úroveň evropské referenční sazby.

Program JESSICA sociální

Program JESSICA je také určen ke vzniku sociálního bydlení formou rekonstrukcí nebytových prostor nebo modernizací bytů. Na tuto část programu je vyčleněno 50 mil. Kč.
• Snížené úrokové sazby podle délky splatnosti pro sociální bydlení
   > úvěrové smlouvy do 10 let (včetně) ve výši (RS EU*)%
   > úvěrové smlouvy od 10 do 20 let (včetně) ve výši (RS EU*) + 1%
   > úvěrové smlouvy od 20 do 30 let (včetně) ve výši (RS EU*) + 2%
       (*RS EU – referenční sazba Evropské unie)

Aktivity SFRB dosud detekovali zájem a potřebnost modernizací v zónách IPRM za více než 3 mld. Kč. Podmínky programu budou podobné jako u národního programu Panel 2013+, tedy nízké úroky již od výše referenční sazby EU, která je nyní na 0,75% p.a. Splatnost až 30 let, přičemž výše úroku bude záviset na zvolené délce splácení. Z Programu bude možné zvolit výši úvěru na 75% až 90% nákladů, podle toho, zda zájemce má již vyčerpaný limit de minimis. Čím rychleji budou chtít zájemci úvěr splatit, tím nižší sazbu dostanou a zároveň tak pomohou rychleji uvolnit prostředky pro další zájemce.

Zdroj: www.sfrb.cz

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.