Technická údržba

  • provedení oprav na stavebních konstrukcích bytových domů
  • provedení oprav na energetických systémech bytových domů
  • provedení rekonstrukce bytových jednotek