SKAREA s.r.o.

SKAREA s.r.o.

Společnost SKAREA s.r.o. vznikla v roce 2001 transformací firmy Ing. Miroslav Škarpa-THERM-CONSULT, která byla založena v r. 1991 a působila v oboru stavební fyziky – tepelné techniky a v energetickém poradenství.

Majitel firmy je zapsán do Seznamu energetických auditorů Ministerstva průmyslu a obchodu (osvědčení č. 012). Je autorizovaným inženýrem pro energetické auditorství a pozemní stavby. V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je evidován pod číslem 1101675.

Je soudním znalcem ve specializaci stavební fyzika – tepelná technika.

Významnou náplní firmy je zpracování dokumentace pro program „PANEL“:

  • Stavebně technický průzkum objektu
  • Energetický audit
  • Projektová dokumentace navrhované opravy a modernizace panelového domu vč. položkového rozpočtu
  • Energetický průkaz budovy podle požadavků stanovených vyhláškou

Další činnosti společnosti:

  • Inženýrská činnost v investiční výstavbě – zajišťování autorského dozoru investorovi
  • Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti
  • Zpracování znaleckých posudků v oblasti stavební fyziky a tepelné techniky

Více informací na: www.skarea.cz