Reference

Důkazem kvality našich služeb je velké množství spokojených klientů, kteří díky našim službám dosáhli na stovky miliónů korun dotací. Naším cílem je úspěšná realizace projektu z hlediska žadatele. 

 

Vybrané reference

Posouzení vlivů na životní prostředí (EIA)

Název projektu Oznamovatel Velikost
     
Zajištění kompletního procesu EIA    
Plavební stupeň Děčín Ředitelství vodních cest 5 mld. Kč
Nová Harfa IV. Finep & partners a.s.  
Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice – Rohatec Ředitelství vodních cest 70 mil. Kč
Rek. tepelného zdroje v Č. Krumlově – Domoradicích Carhamus, a.s. 120 mil. Kč
     
Koordinační a poradenská činnost    
Plazmová tavírna, Safina Safina, a.s.  
Nový zdroj 660 MW v el. Ledvice ČEZ, a.s.  
Výstavba nadzemního vedení 400 kV el. Ledvice – TR Chotějovice ČEZ, a.s.  
Odběr a odvodnění strusky z el. Mělník III, II a ET ČEZ, a.s.  
Vodní nádrž Mělčavy na Dědině Povodí Labe, s.p.  
Výrobna bioethanolu Chemoprojekt, a.s.  

Vybrané reference

Organizování výběrových řízení

Název projektu Velikost
   
ČOV a kanalizace Buštěhrad 135 mil. Kč
Domov důchodců České Budějovice 128 mil. Kč
ČOV a kanalizace Svratka 120 mil. Kč
Podnikatelský inkubátor Vsetín 90 mil. Kč
ČOV a kanalizace Tuháň 85 mil. Kč
ČOV a kanalizace Rýmařov 83 mil. Kč
ČOV a kanalizace Tišice 70 mil. Kč
ČOV a kanalizace Velký Osek 69 mil. Kč
ČOV a kanalizace Křižanov 66 mil. Kč
Kanalizace Horní Libchava 46 mil. Kč
Úprava centrálního zás. teplem Horažďovice 42 mil. Kč

Vybrané reference

Úspěšné žádosti podané do operačních programů

OP Žádost o dotaci na projekt Žadatel Velikost
       
OPPI Bioplynová stanice Chotýčany BP-Profit 60 mil. Kč
OPŽP Energetické úspory v objektech městské části Ostrava Poruba Město Ostrava 372 mil. Kč
OPŽP Rozšíření a zkvalitnění svozu a zpracování separovaných odpadů v Sompo, a.s. Sompo, a.s.  
OPŽP ČOV – Újezd u Brna Újezd u Brna 52 mil. Kč
OPŽP Energetické úspory v objektech městské části Ostrava Poruba - zateplení 19 škol

MOb Ostrava Poruba

300 mil. Kč

OPPI Rekonstrukce energetického systému FN Brno Statutární město Brno 150 mil. Kč
OPŽP Zateplení ZŠ Hornická a ZŠ Rovniny Hlučín Město Hlučín 60 mil. Kč
OPŽP EKOTERMO I a II Podání žádosti na zateplení 15 školských zařízení Statutární město Ostrava   400 mil. Kč
OPPI Vypracování, podání žádosti na zateplení 8 správních a ubytovacích budov RPG Ostrava 200 mil. Kč
OPŽP Františkolázeňská výtopna, s.r.o. - Vypracování, podání žádosti na ekologizaci zdroje tepla a rekonstrukci rozvodů tepla FLV 200 mil. Kč
OPŽP Město Úvaly - Vypracování, podání žádosti na zateplení MŠ Město Úvaly 12 mil. Kč
OPPI Krajská zdravotní, a.s. - Vypracování, podání žádosti na zateplení 2 nemocnic (Ústí nad Labem a Most)

Krajská 

zdravotní, a.s.    

300 mil. Kč
OPPI Homola, a.s - Vypracování, podání žádosti na úspory energie v areálu podniku, komplet implementace Homola, a.s. 15 mil. Kč
OPPI BIO Hrušov, s.r.o. - Vypracování, podání žádosti na realizaci BPS BIO Hrušov, s.r.o. 160 mil. Kč

 

Vybrané reference

Fond soudržnosti

Název projektu Žadatel Velikost
     
Zpracování záměru projektu    
Ekologizace nemocnic v Jihočeském kraji Jihočeský kraj 857 mil. Kč
Čistá Odra Svazek obcí Čistá Odra 576 mil. Kč
Malá vodní elektrárna Štětí Energeia, o.p.s. 1 mld. Kč
     
Zpracování žádosti o podporu    
Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě – region Třebísko VaK, svazek obcí 450 mil. Kč
Kanalizace a ČOV Kladensko Statutarní město Kladno 910 mil. Kč
Čistá Odra Svazek obcí Čistá Odra 576 mil. Kč
Sanace a rekultivace staré ek. zátěže Mydlovary Diamo, s.p. 710 mil. Kč
     
Zpracování oponentního posudku k žádosti    
Oponetní posudek k žádosti o dotaci FS – Čistá Ploučnice SVS, a.s. 760 mil. Kč
Oponetní posudek k žádosti o dotaci FS – Dolní Labe SVS, a.s. 735 mil Kč

 

Název projektu Žadatel Velikost
     
Zpracování žádosti o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR (příprava žádosti o podporu a vl. realizace projektu)
Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec Svazek obcí Šlapanicko 737 mil. Kč
Zlínsko – Čištění odpadních vod pro Evropu VaK Zlín, a.s. 605 mil. Kč
Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun Město Beroun 400 mil. Kč
Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě Jihozápadní Moravy – region Třebíčsko Vodovody a kanalizace, Svazek obcí 450 mil. Kč
Kanalizace a ČOV Mělní, zlepšení kvality vody v Labi Město Mělník 607 mil. Kč
Zlepšení kvality vod oblasti soutoku Moravy a Bečvy VaK, Svazek obcí 500 mil. Kč
Kanalizace a ČOV Kladensko Statutární město Kladno 910 mil. Kč
Řešení problémů VH infrastruktury v povodí horní Vltavy JVS 1,19 mld. Kč
Rekonstrukce úpravny vody a ČOV a rekonstrukce a dokončení kanalizace v povodí Lužické Nisy SVS, a.s. 932 mil. Kč

Vybrané reference

Operační program infrastruktura – úspěšně podané žádosti

Žádost o dotaci na projekt Žadatel Velikost
     
Kanalizacea ČOV Svratka Město Svratka 133 mil. Kč
Kanalizace Semily Město Semily 50 mil. Kč
Kanalizace Sadská Město Sadská 22 mil. Kč
Kanalizace a ČOV Buštěhrad Město Buštěhrad 137 mil. Kč
Kanalizace a ČOV Předín – Opatov Sv. obcí Předín-Opatov 82 mil. Kč
Revitalizace vodní nádrže Hrabinka Město Český Těšín 45 mil. Kč
Integrovaný systém sběru a využívání odpadů Město Pacov 16 mil. Kč
Intenzifikace sanace ek. zátěže na lokalitě Hradčany Obec Ralsko 50 mil. Kč
Kogenerační jednotka – nemocnice Nem. Ústí nad Orlicí 14 mil. Kč
Rekonstrukce zdrojové části energetického systému FN Brno 126 mil. Kč
Sanace skládky prům. odpadu v K.Ú. Nový Rychnov Obec Dolní Cerekev 50 mil. Kč
Libušín – kanalizace a intenzifikace ČOV Obec Libušín 64 mil. Kč
Moravský Krumlov – ČOV VaK 50 mil. Kč

Vybrané reference

Úspěšné žádosti podané do ostatních programů EU a národních zdrojů financování

OP Žádost o dotaci na projekt Žadatel Velikost
     
SROP Zámek Loučeň – nová turistická destinace. Loučeň, a.s. 120 mil. Kč
SROP Relaxační a konf. hotel, Kamenice na Lipou OK Project, s.r.o. 102 mil. Kč