Program Panel 2013+

Naše společnost díky dlouholetým zkušenostem v oblasti procesování dotačních programů v celém projektovém cyklu je schopna vám garantovat kvalitu vypracování všech potřebných podkladů, zejména vypracování energetických zhodnocení (energetický audit, průkaz energetické náročnosti budovy) projektové dokumentace, rozpočtových nákladů, dále pak zajištění a vyřízení registrace žádosti, kontroly průběhu administrace žádosti, a to vše v souladu s aktuálními legislativními požadavky Státního fondu rozvoje bydlení ČR .

Sjednotíme záměr žadatele s prioritami daného dotačního titulu, navrhneme projekt tak, aby opravy na objektu byly v takovém rozsahu, aby žadatel získal maximální výši podpory – dotaci.

Program Panel 2013+ nahrazuje předchozí dotaci komerčních úvěrů přímo nízkoúročeným úvěrem, který poskytuje Státní fond rozvoje bydlení.

Nové nařízení vlády č. 468/2012 Sb., kterým se řídí podmínky pro poskytování zvýhodněných úvěrů na opravy a modernizace bytových domů bez rozdílu technologie výstavby, nabyl účinnosti 11. ledna 2013. Od tohoto data Fond přijímá žádosti o úvěry. Žádost mohou podávat vlastníci bytového fondu bez rozdílu vlastnictví, tedy jak právnické, tak fyzické osoby, města a obce, družstva a SVJ.

Nařízení vlády 468_2012