Program Nová Zelená úsporám

Ušetřit až přes polovinu nákladů budou moci majitelé rodinných domů díky programu Ministerstva životního prostředí Nová zelená úsporám. Žádosti začne Státní fond životního prostředí přijímat 1. dubna 2014 v 10 hodin.

Naše společnost díky dlouholetým zkušenostem v oblasti procesování dotačních programů v celém projektovém cyklu je schopna vám garantovat kvalitu vypracování všech potřebných podkladů, zejména vypracování energetických zhodnocení (odborný posudek, průkaz energetické náročnosti budovy) projektové dokumentace, rozpočtových nákladů, dále pak zajištění a vyřízení registrace žádosti, kontroly průběhu administrace žádosti, a to vše v souladu s požadavky aktuální výzvy Státního fondu životního prostředí ČR.

Sjednotíme záměr žadatele s prioritami daného dotačního titulu, navrhneme projekt tak, aby opravy na objektu byly v takovém rozsahu, aby žadatel získal maximální výši podpory – dotaci, tzn., aby výše investice byla nejefektivnější z hlediska nákladů, úspory energií a výše dotace.

Více informací zde