Program Jessica

Program JESSICA je finančním nástrojem Integrovaného operačního programu IOP a doplňuje končící programové období Evropských strukturálních fondů, které byly určeny právě pro města s IPRM. Toto označení představuje problémové území ve vybraných městech, které je typické řadou negativních jevů – od špatného stavu bydlení a z toho plynoucích sociálních problémů až po celkovou kvalitu života v těchto zónách. Cílem Operačního programu IOP bylo pomoci těmto městům s obnovou problémových zón například z hlediska infrastruktury a občanské vybavenosti.

Komerční banka se stala Správcem fondu rozvoje měst a bude poskytovat nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů z evropských fondů, které SFRB získal. Pro rok 2014 je pilotně připraveno 600 mil. Kč pro 41 měst ČR s Integrovaným plánem rozvoje měst (IPRM).

Program JESSICA nabídne vlastníkům bytových domů nízkoúročené úvěry, již od 0,75 % ročně, fixovaných na dobu 10 let. Úroková sazba je dále odstupňována podle délky splatnosti, kterou je možné zvolit až na 30 let. Z Programu JESSICA bude možné získat úvěr ve dvou modelech – buď na 75 %, nebo 90 % uznatelných nákladů.

Součástí programu je také sociální oblast – konkrétně města a neziskové organizace budou moci žádat o ještě nižší úvěr pro zřízení sociálních bytů, úrok bude opět garantován po celou dobu splácení – až 30 let. 

Vše o programu naleznete zde