Připravované akce

Přednášky, semináře, konference

Dne 24. 2. 2015

Na 2. kvartál 2015 připravujeme cyklus odborných přednášek.

Témata:
Dotační příležitosti v rámci programového období 2014 – 2020 pro veřejný a soukromý sektor v oblasti operačních programů OPŽP, OP PIK, IROP

Dne 5. 8. 2014

Na 4. kvartál 2014 připravujeme cyklus odborných přednášek.

Témata: Pasivní panelák – rozumná investice v dnešních cenách tepla?

Dne 1.2. 2013

Společně s našimi partnery jsme připravili cyklus odborných přednášek, jehož cílem je seznámit uživatele bytů se současnými možnostmi efektivních úspor provozních nákladů v bytových domech.

Můžete využít naše konzultační střediska:

osobní schůzku si můžete dohodnout na telefonním čísle:
+420 605 436 222 nebo e-mailu: krp@krpgroup.cz

Více informací zde:

Dne 14.1. 2013

Na měsíc únor až květen 2013 připravujeme cyklus odborných seminářů na témata:

  • aktuální a budoucí dotační příležitosti pro obce, města a soukromý sektor (MŽP, MPO, MMR, EU)
  • aktuální stav národní legislativy v oblasti energetiky, především zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií