Přípravná fáze projektů

  • provedení stavebně – technických průzkumů, posouzení stávajícího stavu objektů
  • vypracování vyhodnocení rozsahu stavebně-energetických opatření na objektech – stavebně-energetický manuál (garance úspor)
  • vypracování studií proveditelnosti – návrh komplexního řešení úspor provozních nákladů
  • vypracování energetických auditů, průkazů energetické náročnosti budov
  • vypracování projektových dokumentací a rozpočtových nákladů
  • vypracování znaleckých posudků v oblasti stavebnictví, energetiky a teplárenství
  • provedení inženýrských činností v pozemním stavitelství (v jednotlivých fázích přípravy)