Poskytované činnosti a služby

Cílem našich prací a služeb je poskytovat zájemcům odbornou pomoc při získávání dotací z fondů EU a veřejných zdrojů ČR v celém projektovém cyklu:

 • Vstupní odborné zhodnocení uvažovaného investičního záměru klienta
 • Vyhodnocení relevantnosti a úspěšnosti projektu s ohledem na reálnost získání podpory – dotace
 • Vypracování energetických zhodnocení (EA, PENB, ekologické studie, posudky) 
 • Vypracování kompletní projektové dokumentace
 • Posouzení projektu z hlediska vlivů na životní prostředí
 • Zpracování žádosti o podporu – dotaci
 • Parametrizace a kompletní administrace žádosti
 • Provedení výběrového řízení podle znění zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, případně:
  - dle metodiky národních finančních zdrojů
  - dle metodiky konkrétního operačního programu z Evropských strukturálních a investičních fondů
 • Realizace projektu s technickým dozorem
 • Závěrečné vyhodnocení projektu