Příklady energeticky úsporných projektů

Stavebně – energetickými opatřeními můžete ušetřit až 80% celkových nákladů na provoz budovy – vytápění, ohřev vody, osvětlení.