Realizace úspor energií

Přehled úsporných opatření:

 • inovace systémů vytápění 
 • instalace plynových kondenzačních kotelen 
 • odpojení od CZT, změna způsobu vytápění (např. lokální plynovou kotelnou) 
 • instalace bivalentních – doplňkových zdrojů (např. tepelné čerpadlo v kombinaci se systémem CZT) 
 • modernizace systémů měření a regulace 
 • instalace obnovitelných zdrojů energie (OZE):
  - tepelná čerpadla
  - solární systémy
  - fotovoltaika 
 • instalace kogeneračních jednotek s max. využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu
 • výstavba, rekonstrukce předávacích stanic -změna způsobu provozování 
 • instalace inteligentních řízení – osvětlení a stínění
 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla
 • instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla
 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy – komplexní revitalizace a rekonstrukce budov
 • výstavba či rekonstrukce budov do nízkoenergetického pasivního standardu 
 • řešení energetických úspor metodou EPC – energetické úspory se zárukou