Novinky v oblasti energetiky, úspor energií a teplárenství

Dne 14. 11. 2014

VYHLÁŠKA STANOVUJÍCÍ PRAVIDLA PRO VYTÁPĚNÍ A DODÁVKU TEPLÉ VODY

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.

Celou vyhlášku si můžete stáhnout ZDE

 

Dne 2.4. 2013

NOVÁ PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA č. 78/2013 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

Od 1. 4. 2013 nabývá účinnosti nová prováděcí vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov, kterou se ruší stávající vyhláška č. 148/2007 Sb.

 

Dne 28. 1. 2013

CENA TEPLA PRO BYTOVÉ DOMY V PRAZE:

Pražská teplárenská od 1.1. 2013 zdražuje u nejběžnější sazby z plynové výtopny P23 na cenu 705 Kč / GJ s 15% DPH a u nějběžnější sazby z Mělnického napaječe N23 je to 571 Kč / GJ s 15% DPH. 

 

Dne 21. 1. 2013

HLAVNÍ NOVINKY VYPLÝVAJÍCÍ Z NOVELY ZÁKONA č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií

  • Vlastník budovy či bytové jednotky je povinen předložit průkaz energetické náročnosti od 1.1. 2013 při jejím PRODEJI (při uzavírání kupní smlouvy s kupujícím je povinen prodávající ze zákona tento průkaz kupujícímu předat při podpisu smlouvy v originále nebo ověřené kopii).
  • Vzniká povinnost uvádět údaje o energetické náročnosti z průkazu již při samotné inzerci nemovitosti k prodeji.
  • Jestliže vlastník bytové jednotky či objektu nedoloží energetický průkaz ke kupní smlouvě, vystavuje se nejen nebezpečí pokuty výše uvedené ze zákona, ale je zde i pravděpodobnost, že kupující může rozporovat zakoupení objektu dle kupní smlouvy jako za neplatné a může se pokusit odstoupit od smlouvy.
  • V případě, že vlastník bytové jednotky nepředloží energetický průkaz při inzerci v rámci ukazatelů energetické náročnosti, mu hrozí pokuta až do výše 50 000,- Kč, a to i v případě, že průkaz nedoloží ke kupní smlouvě.
  • Při pronájmu bytové jenotky vzniká povinnost předložit průkaz až od 1.1 2016.

Cena za profesionálně zpracovaný Průkaz energetické náročnosti budovy se obvykle pohybuje v rozmezí od 7.000,- Kč do 15.000,- Kč bez DPH (v závislosti na velikosti domu a výkresových podkladech).