Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.

Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.

Energetika je v dnešní době stále častěji skloňovaný pojem takřka ve všech oblastech lidské činnosti.

Na jedné straně jsme zneklidňováni katastrofickými scénáři o vyčerpání světových zásob uhlí, ropy a zemního plynu a na druhé straně sledujeme snahu vědeckých týmů a různých vývojových organizací o vyřešení této otázky a nalezením nových forem energie.
Jedno je však jisté. Tento proces není z pohledu časového horizontu určitě krátkodobý.
Proto je nutno začít s nápravou této situace co nejdřív, a to například individuálním přístupem každého z nás.

To, že lidská populace má stále vyšší nároky na svůj životní standard je sice fakt, ale nemusí to zákonitě představovat další navýšení spotřeb energie.

Jde jen o racionální přístup k zavádění nových poznatků vědy a techniky do běžného života, využívání nových technologií a stavebních materiálů, ale také změna v chování a správné užívání těchto staveb a zařízení.

A právě tady se otevírá prostor pro působení energetické agentury. Jedním z jejich základních obecně prospěšných činností je právě osvětová, poradenská a vzdělávací činnost.

inteligent-energy-europe

Činnosti agentury:

 • Podpora energetické efektivnosti a hospodaření energií
 • Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a zdrojů pocházejících z odpadu
 • Podpora a realizace programu Agenda 21
 • Podpora implementace nových technologií a materiálů

 • Snížení nákladů na energii
 • Zlepšení kvality ovzduší
 • Snížení emisí
 • Mezinárodní spolupráce
 • Zvýšení povědomosti široké veřejnosti
 • Zlepšení hospodaření energií na místní a regionální úrovni ve vybraných podnicích
 • Vypracovávání projektů

 • Rozvoj kapacit v rámci regionu

Financování:

Činnost agentury je v prvních třech letech podporována jednak ze zdrojů zakladatele a evropské komise v poměru 50:50.

Statutární orgány společnosti:

Správní rada je devítičlenná.

Zastoupené organizace:

 • Moravskoslezský kraj (předseda správní rady)
 • Svaz měst a obcí
 • Krajská obchodní komory
 • Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
 • Asociace energetických auditorů

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Vysoká škola báňská – Technická universita Ostrava
 • Statutární město Karviná

Dozorčí rada je čtyřčlenná – zástupci:

 • Moravskoslezský kraj (2 členové)
 • Vysoká škola báňská – Technická universita Ostrava

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více informací na: www.keamsk.cz