Informativní dotazník pro zájemce (majitele bytových domů) o revitalizaci, úspory energií a optimalizaci provozních nákladů

Název subjektu:                                                  
Sídlo – adresa:
Typ žadatele:
IČ:
Místo realizace:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

Níže vyplňte požadovaný rozsah činností a služeb, o které máte zájem.

Bytový dům – základní údaje

Rok výstavby:
Konstrukční systém – panel/cihla:
Počet podlaží:
Počet bytových jednotek:
Počet nebytových jednotek:
Podlahová plocha bytů celkem m2:
Měsíční příspěvek do fondu oprav v Kč/m2:

Přípravná fáze projektu

Provedení termovizního měření:  
Provedení stavebně - technického průzkumu:  
Vypracování studie proveditelnosti - zhodnocení komplexního řešení úspor provozních nákladů:  
Vypracování stavebně - energetického manuálu - garance úspor energií:  
Vypracování energetického auditu:  
Vypracování průkazu energetické náročnosti budovy:  
Vypracování odborného posudku:  
Vypracování projektové dokumentace a rozpočtových nákladů:  
Vypracování znaleckých posudků v oblasti stavebnictví, energetiky a teplárenství:  
Provedení inženýrských činností v pozemním stavitelství (stavební povolení, kolaudace stavby, atd.):  

Financování projektu

Provedení finanční analýzy (napříč bankovním spektrem):  
Zajištění a vyřízení investičního úvěru:  
Zajištění a vyřízení refinancování stávajícího úvěru:  

Dotace

Provedení analýzy dotačních příležitostí (MŽP, MPO, MMR):  
Zajištění a vyřízení dotačních titulů v oblasti bydlení:  

Výběrové řízení

Postup a organizace výběrové řízení na dodavatele stavby (dobrovolných i podle znění zákona 137/2006 Sb.):  

Předpokládaný záměr realizace

Fasády, zateplení, sanace:  
Střecha:  
Okna:  
Balkóny/lodžie:  
Zasklení lodžií:  
Inovace systému vytápění:  
Instalace plynové kondenzační kotelny:  
Instalace bivalentního, doplňkového zdroje :  
Inovace systému řízení - měření a regulace:  
Vyregulování otopné soustavy:  
Instalace obnovitelných zdrojů energie:
- tepelná čerpadla  
- solární systémy  
- kogenerační jednotky  
- fotovoltaika  
Instalace systému řízeného větrání (rekuperace):  
Výstavba, rekonstrukce výměníkových a předávacích stanic - změna způsobu provozování:  
Instalace inteligentního řízení - osvětlení a stínění:  
Komplexní realizace novostavby v nízkoenergetickém a pasivním standardu:  
Komplexní revitalizace nebo rekonstrukce objektu:  
Řešení energetických úspor metodou EPC - energetické úspory se zárukou:  
Výměna, rekonstrukce výtahu:  
Elektroinstalace:  
Zdravoinstalace:  

Ostatní činnosti a služby

Stavební dozor, BOZP:                                                                             
Technická údržba objektu:  
Pojištění:  
Právní servis:  
Jiný záměr:                                        Poznámky, uveďte informace, které považujete za důležité:                                                  

Opište prosím text z obrázku:
captcha