Informativní dotazník

Kontakt na Vás:

kontaktní osoba
telefon
e-mail

Typ žadatele:

název žadatele
obec
podnikatel
počet zaměstnanců

nezisková organizace
jiné
Stručný popis projektu:
Velikost projektu:

V jaké fázi se projekt nachází:

nic není zpracováno
studie
projektová dokumentace k UR ano
ne
není potřeba
projektová dokumentace k SP ano
ne
není potřeba
rozpočet projektu ano
ne
další zpracované dokumenty