PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH PROJEKTŮ

Bytový dům – Praha, ulice Nad Kajetánkou

NEDOSTATKY
• Nezateplená fasáda domu
• Nezateplený střešní plášť
• Tepelné ztráty u suterenních
  oken a dveří
• Špatné nastavení ekvitermní
  křivky v přechodových
  obdobích
• Nezavedené poměrové
  měřiče tepla na otopných
  tělesech
• Dlouhé rozvody teplé vody a
  velké ztráty v cirkulaci

PŘEHLED OPATŘENÍ
• Zateplení fasády domu včetně soklu
• Výměna původních suterénních oken a dveří
• Rekonstrukce a zateplení střechy
• Instalace poměrového měření tepla na jednotlivých otopných
  tělesech
• Hydraulické vyregulování otopné soustavy

NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ – STÁVAJÍCÍ STAV
8.777 Kč/rok/byt

NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ – PO OPATŘENÍCH
5.848 Kč/rok/byt

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

1

 

Bytový dům – Praha, ulice Patočkova

dum2

NEDOSTATKY
• Nezateplená fasáda domu
• Nezateplený střešní plášť
• Tepelné ztráty u otvorových
  výplní
• Chybějící izolace (lokálně) na
  páteřních ležatých rozvodech
  ÚT + TV
• Nezavedené poměrové
  měřiče tepla na otopných
  tělesech
• Vysoká cena tepla v
  porovnání s republikovým
  průměrem CZT

PŘEHLED OPATŘENÍ
• Zateplení fasády domu
• Zateplení terasy
• Rekonstrukce a zateplení střechy
• Výměna otvorových výplní
• Vybudování bivalentního zdroje tepla – tepelné čerpadlo
• Instalace poměrových měřičů s dálkovým odečtem
• Doteplení páteřních ležatých rozvodů
• Hydraulické vyregulování otopné soustavy

NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV VODY – STÁVAJÍCÍ STAV
32.475 Kč/rok/byt

NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV VODY – PO OPATŘENÍCH
16.655 Kč/rok/byt

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

2tab2

 

Bytový dům – Štětí, ulice Obchodní

NEDOSTATKY
• Nezateplená fasáda domu
• Nezateplený střešní plášť
• Tepelné ztráty u otvorových
  výplní
• Chybějící regulace na topné
  větvi do bytových jednotek
• Nevyhovující tepelná izolace
  na rozvodech ÚT a TÚV
• Nefunkční a chybějící
  termostatické hlavice

 

 

PŘEHLED OPATŘENÍ
• Zateplení fasády domu
• Rekonstrukce a zateplení střechy
• Výměna otvorových výplní
• Rekonstrukce rozdělovače a sběrače, instalace směšovacích uzlů
• Zavedení ekvitermní regulace s řídícím systémem
• Přeizolování potrubí ve stanici
• Osazení termostatických hlavic na tělesech
• Hydraulické vyregulování otopné soustavy

NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV VODY – STÁVAJÍCÍ STAV
13.835 Kč/rok/byt

NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV VODY – PO OPATŘENÍCH
8.781 Kč/rok/byt

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI


Bytový dům – Ostrava, ulice Lumírova

NEDOSTATKY
• Nezateplená fasáda domu
• Nezateplený strop suterénu
• Nezateplený střešní plášť
• Špatný technický stav
  balkónů
• Absence centrálního
  regulačního systému přímo
  na patě domu s možností 
  programování režimu
  vytápění
• Nevyhovující původní tepelná
  izolace na páteřních
  rozvodech vytápění

PŘEHLED OPATŘENÍ
• Zateplení fasády domu
• Zateplení stropu suterénu
• Rekonstrukce a zateplení střechy
• Sanace balkónů
• Instalace směšovacích a regulačních uzlů
• Zavedení ekvitermní regulace s řídícím systémem
• Doplnění lokálně chybějící izolace na rozvodech ÚT
• Hydraulické vyregulování otopné soustavy

NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ – STÁVAJÍCÍ STAV
12.942 Kč/rok/byt

NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ – PO OPATŘENÍCH
8.371 Kč/rok/byt

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI