EPC energetické služby se zárukou

Energetické služby se zárukou (EPC- Energy Performance Contracting) investice do modernizace objektu, která se zaplatí z garantovaných úspor provozních nákladů.

Energy Performance Contracting je dodavatelský model, při kterém rozsah investičního projektu i výši investice navrhuje dodavatel ve vazbě na budoucí úspory provozních nákladů. Projekt zahrnuje chronologicky:

 • návrh a přípravu energeticky úsporných opatření investičního i organizačního charakteru
 • návrh a zajištění financování celého projektu
 • dodávku navržených úsporných opatření
 • předání díla (úsporných opatření)
 • zaškolení obsluhy
 • energetický management a vyhodnocování úspor
 • energeticky úsporná opatření po uvedení do provozu a jejich předání začnou přinášet úsporu provozních (energetických) nákladů
 • tato úspora slouží ke splácení nákladů projektu
 • dodavatel garantuje zákazníkovi smluvně sjednanou výši úspory
 • při nedosažení garantované úspory, dodavatel kompenzuje vzniklý rozdíl zákazníkovi
 • EPC není prodejem na splátky nebo pouze financování (dodavatelským úvěrem) dodávky technologií
 • firmy energetických služeb nejsou bankami, leasingovými nebo splátkovými společnostmi

Pro koho je metoda EPC určena?

Státní instituce a organizace

 • financování ze státního rozpočtu
 • nutno zaregistrovat projekt EPC v registru investičních akcí na Ministerstvu financí bez nároku na investice ze státního rozpočtu
 • budovy ministerstev a budovy a objekty všech institucí a organizací zřízených jednotlivými ministerstvy (fakultní nemocnice, vysoké školy, státní kulturní zařízení, kancelářské budovy a další)

Kraje, města, obce

 • financování z rozpočtů krajů, měst a obcí
 • nutno schválit záměr projektu EPC v zastupitelstvu kraje, města, obce
 • zdravotnická a nemocniční zařízení, vzdělávací zařízení (mateřské, základní i střední školy), kulturní zařízení (divadla), sportovní zařízení (plavecké bazény, zimní stadiony), budovy úřadů, veřejné osvětlení a další)

Soukromí zákazníci

 • nevztahují se na ně rozpočtová a další legislativní pravidla jako na veřejné organizace (výjimkou jsou soukromé nekomerční firmy založené na bázi neziskových aktivit)
 • firmy a objekty soukromého sektoru jsou: – výrobní (průmyslové a jiné komerční) – nevýrobní (obchodní objekty, kancelářské budovy, kulturní zařízení a další)

V případě zájmu o bližší informace nás kontaktujte na e-mail: krp@krpgroup.cz