Energetický management pro veřejný a podnikatelský sektor

Postup vstupního zhodnocení a realizace projektu

Pro zpracování základní bezplatné analýzy, která má za cíl zjistit relevantnost využití systému a možnou výši úspory, je nutné nejdříve zrealizovat sběr dat o spotřebě a aktuálních smluvních vztazích se současným dodavatelem elektrické energie. 
To znamená, že je potřeba aby firma, obec či město doložili k analyzovaným odběrným místům minimálně jednu fakturu za uplynulý rok od současného dodavatele elektřiny, odběratelskou smlouvu a poslední platný dodatek smlouvy.
Následně dochází ke zpracování základní analýzy, jejímž výstupem je dokument podávající základní informace o současném stavu spotřeb objektu, obsahující návrh a možnosti optimalizace. Zákazník tak dostává okamžitou informaci o tom, zda má vůbec smysl provádět první opatření. 
Jakmile klient rozhodne o realizaci, proběhne podpis smluv. Dále následuje instalace centrální komunikační jednotky a měřícího zařízení, komplexní technický audit objektu a poté zahájení dodávky elektrické energie od společnosti ENWOX ENERGY s.r.o.
Podstatným krokem je samozřejmě neustále probíhající komplexní měření a analýza, na základě níž postupně dochází k přijímání opatření, která jsou navíc průběžně kontrolována. 

Tento systém lze také i nadále rozšiřovat o další úsporné technologie.

Co je obsahem zprávy základní analýzy?

Každé realizaci předchází zpracování základní analýzy. Vytváříme ji ze získaných informací o potřebách a ze základního technického auditu.
Převážně se jedná o tato opatření:
  • Snížení ceny silové energie
  • Optimalizace distribuční sazby
  • Využití rozdílných tarifních cen za přenos / nutné nastavení automatického spínání okruhů
  • Optimalizace příkonu / nutnost detailní analýzy potřeby jednotlivých spotřebičů
  • Optimalizace počtu odběrných míst
Jak provádíme energetický management v ENWOX®?
Skupina ENWOX se dlouhodobě zabývá vývojem a výrobou inteligentních systémů pro efektivní využívání elektrické energie. je tvořena propojenými týmy odborníků pro energetiku, It, regulaci, automatizaci, výrobu technologií a dodávku energie. Toto spojení nám umožňuje dosahovat výrazných výsledků úspor bez vysokých investic pro zákazníka.
Na energetický management nahlížíme jako na komplexní balík služeb skládající se ze tří základních procesů:
PORADENSTVÍ – jeho cílem je jednoduše, srozumitelně a pravdivě zákazníkovi sdělit, kde a jak jeho peníze zbytečně unikají a poradit mu, co udělat proto, aby plýtvání zamezil a začal šetřit.
TECHNOLOGIE – je důležitým nástrojem pro získávání dat o chování objektu, a také umožňuje provádění jednotlivých opatření energetického managementu při řízení spotřeby. Výše uvedené funkce pak zajišťuje centrální komunikační jednotka MASTERWOX.
DODÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE - propojením informací z naší technologie a energeticky-analytického  serveru jsme jako dodavatelé elektrické energie schopni poskytnout koncovému zákazníkovi mnohem výhodnější cenu, často hluboce pod standardními fixními produkty.
Zpráva základní analýzy má vždy jednoduchou a srozumitelnou podobu a obsahuje následující informace:
• Základní přehled aktuálních spotřeb a plateb
• Porovnání aktuálních cen elektrické energie s cenou ENWOX ENERGY
• Nabídku služby základního energetického managementu ENWOX
S výstupem této analýzy je poté důkladně seznámena rozhodující osoba či osoby daného subjektu (jednatel, ředitel, energetik, starosta či rada obce apod.).
 
Financování
Filozofie našeho odborného sdružení je nastavena tak, aby si naše činnosti a služby na sebe samy vydělaly a zároveň, aby z dosažené úspory zbyly i další finanční prostředky pro naše klienty.
Nabízíme možnost profinancování – investice do energetického managementu ENWOX z dosažených úspor, tzn., že naše technologická řešení lze profinancovat z výsledné úspory.