Energetické úspory se zárukou pro bytové domy

Díky dlouholetým zkušenostem v oblasti snižování energetické náročnosti budov a podrobné znalosti technologií vytápění, větrání, chlazení, ohřevu vody a inteligentní elektroinstalace jsme schopni garantovat námi navržené a realizované úspory v jednotlivých budovách.

 • Garance úspory nákladů na vytápění a ohřev vody
 • Podrobná analýza možnosti úspor energií
 • Vypracování stavebně-energetického manuálu s navržením nejvýhodnějšího řešení
 • Garance úspor energií poskytovaná až na 5 let

V případě nedosažení garantovaných úspor energií jsme povinni klientovi rozdíl uhradit. Ekonomický výsledek společného projektu je tedy pro investora vždy zaručen. Stavebně-energetický manuál je komplexním řešením optimalizace energetických úspor v bytových domech. Jeho výstupem je soubor všech potřebných opatření k dosažení efektivní úspory energií včetně ekonomického vyhodnocení a návratnosti investice.

Obsah manuálu:

 • zhodnocení stávajícího stavu objektu, obalové konstrukce
 • zhodnocení systému vytápění a přípravy teplé vody
 • zhodnocení měření a regulace
 • analýza možnosti a vhodnosti odpojení od CZT
 • návrh nejvýhodnějšího řešení – soubor opatření
 • úpravy stavebních konstrukcí
 • úpravy na energetickém systému
 • ekonomické vyhodnocení (výše garantované úspory)
 • ekonomické vyhodnocení (fi nancování investice)
 • ekonomické vyhodnocení (celkové výsledky analýzy)
 • průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
 • ekologické dopady
 • rekapitulace vyhodnocených energeticky úsporných opatření (stavební opatření, regulace otopného systému, alternativní zdroje)

MÍT ZATEPLENÝ DŮM JEŠTĚ NEZNAMENÁ, ŽE EFEKTIVNĚ SPOŘÍTE ENERGIE. DŮLEŽITÁ JE SPRÁVNÁ REGULACE A ŘÍZENÍ VŠECH SYSTÉMŮ V BUDOVĚ – VYTÁPĚNÍ, OHŘEV VODY, VĚTRÁNÍ, CHLAZENÍ A OSVĚTLENÍ.

Ve svých komplexních dodávkách vytápění, výroby teplé vody a chlazení velmi často využíváme tepelná čerpadla jako zdroj levné energie. Tepelná čerpadla splňují požadavky na úspornost, ekologii a efektivitu řešení.

Tepelné čerpadlo je výhodné dimenzovat tak, aby pokrylo výrobu teplé vody v letních měsících. Především z tohoto důvodu se vybírají čerpadla, která i při venkovní teplotě +2 °C umožňují vyrábět výstupní vodu o teplotě 56 °C, což postačuje k výrobě teplé vody. Teplo vyrobené tepelným čerpadlem je přes výměníky předáváno do teplé a topné vody. Teplotní stabilita je zajištěna kvalitním systémem měření a regulace a správně nadimenzovanou akumulací.

  Byt. dům 48 BJ | Byt. dům 96 BJ
Spotřeba tepla celkem 1.470GJ/rok 1.986 GJ/rok
Množství tepla vyrobené v TČ 1.170GJ/rok 1.680 GJ/rok
Cena 1GJ tepla z CZT (1) 543,-Kč/GJ 535,-Kč/GJ
Prům. roční topný faktor (2) 3,0 3,0
Výše investice do TČ (1) 1,87 mil. Kč 1,87 mil. Kč
Návratnost investice (3) 6,8 roku 6,7 roku

(1) ceny pro bytové domy včetně DPH 
(2) pro bytové domy je počítáno s celoročním využitím 
(3) při výpočtu návratnosti je počítáno s odpisy na 20 let a ročním růstem cen energií 5 %
 
 
V případě zájmu o bližší informace nás kontaktujte na e-mail: krp@krpgroup.cz