Informativní dotazník pro zájemce o regeneraci bytového domu

Název subjektu:
Sídlo – adresa:
Typ žadatele (BD, SVJ):
IČ:
Adresa financované nemovitosti:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

Bytový dům – základní údaje

Rok výstavby:
Konstrukční systém – panel/cihla:
Počet podlaží:
Počet bytových jednotek:
Počet nebytových jednotek:
Podlahová plocha bytů celkem m2:
Měsíční příspěvek do fondu oprav v Kč/m2:

Předpokládaný záměr investice

Fasády, zateplení, sanace: ANO
Střecha: ANO
Okna: ANO
Balkóny/lodžie: ANO
Zasklení lodžií: ANO
Výtah: ANO
Elektroinstalace: ANO
Zdravoinstalace: ANO
Vstupy: ANO
Suterén: ANO
TRV a MaR: ANO
Kamerový systém: ANO
Splátka již dříve poskytnutých úvěrů: ANO
Koupě bytového domu do vlastnictví: ANO
Jiný záměr:

 

Výše vlastních zdrojů v Kč:
Banka, u které máte veden běžný účet:
Vaše představa zahájení regenerace:

Další informace – komentář:

Případné další informace na krp@krpgroup.cz