DaF PROJEKT s.r.o.

DaF - PROJEKT s.r.o.

Společnost DaF – PROJEKT s.r.o. vznikla v roce 2002 sloučením dvou firem Ing. Vítězslav Dvorský, D-PROJEKT a Dagmar Fúsová. Firma D-PROJEKT byla založena v roce 1991 jako fyzická osoba. Společnost navázala na tradici projekčního oddělení Krajské organizace pro rozvoj a zavádění nové techniky v Ostravě, jenž působila od roku 1960.

ČINNOST SPOLEČNOSTI

  • vypracování architektonických studií
  • vypracování projektů pro územní řízení a stavební povolení
  • vypracování projektů pro realizaci stavby
  • zajištění vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k projektové dokumentaci a vydání povolení ke stavbě
  • zajištění technického dozoru na staveništi

Firma pracuje s rozsáhlým týmem pracovníků všech stavebních profesí. Veškerá výše uvedená činnost se týká staveb pozemního stavitelství.

Dalšími významnými poradci a spolupracovníky společnosti jsou:

  • autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb
  • autorizovaný architekt
  • autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce
  • autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby
  • autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

KVALITATIVNÍ PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Projektovou dokumentaci vypracujeme dle platných zákonů, vyhlášek a technických norem (ČSN, DIN).

Projektovou dokumentaci architektonicko-stavební části vypracujeme v elektronické podobě v programech AutoCad a Word Microsoft.

Po dohodě lze předat projektovou dokumentaci na datových médiích: disketa, CD.

Více informací na: www.daf-projekt.cz