Aktuality

Dotační program Nová zelená úsporám pro bytové domy v Praze startuje!

Letos bude na energetické úspory určeno pro majitele bytových domů v Praze 500mil. korun.

Žádosti bude Státní fond životního prostředí přijímat elektronicky od 15. května. Příjem žádostí skončí 31. října, pokud nebudou vymezené prostředky vyčerpány dříve.

Vláda na svém včerejším zasedání také schválila změnu programového dokumentu NZÚ, na jehož základě může MŽP vyhlašovat výzvy z programu Nová zelená úsporám až do roku 2021. Celková odhadovaná alokace programu na další výzvy nyní činí 27 mld. Kč. 

Výzvy pro bytové domy budou vyhlašovány každoročně až do roku 2019. 

Nová zelená úsporám v roce 2015 v kostce

  • Nově je možné získat příspěvek na menší energetické úpravy, tzv. dílčí opatření s podmínkou snížení tepelné potřeby (energie) o min. 20% (např. okna + dveře + dílčí zateplení).
  • Rychlejší administrace – 3 týdny na schválení žádosti, 3 týdny na kontrolu dokumentace a výpočet výše dotace, 3 týdny na vyplacení dotace.
  • Nově není třeba použít předepsané seznamy výrobků a firem, ale je potřeba dodržet požadavky na technické parametry.
  • Výše dotace u bytových domů až 20% z výdajů, max. výše podpory 10 mil. Kč.

Máme nárok na dotaci? Je to pro nás vůbec výhodné?

Nechte nám na sebe telefon nebo email a my se vám obratem ozveme.

LXV. výzva pro žádosti o podporu v PO7

18.02.2015

Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu 

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LXV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Výzva se vztahuje k Prioritní ose 7.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.

Při povodních a jiných živelních pohromách lze využít nový Program Živel

9.2.2015

Na konci listopadu roku 2014 jsme vám přinesli zprávu, kdy Ministerstvo pro místní rozvoj na jednání vlády předložilo nařízení vlády o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na obnovu bytu nebo domu postiženého živelní pohromou.

Program Živel lze čerpat nejen při povodních, ale i na opravy v případě poškození bydlení kroupami, extrémní silou větru, přívalovými srážkami nebo lokálními povodněmi pokud byl v souladu s krizovým zákonem vyhlášen krizový stav a 3. stupeň povodňové aktivity podle vodního zákona.

Vše o novém Programu Živel naleznete zde.

Až 14 milionů krajům na zpracování krajských plánů odpadového hospodářství

09.01.2015  

MŽP dnes zahajuje příjem žádostí o příspěvek na tvorbu krajských plánů odpadového hospodářství, které budou vycházet z Plánu odpadového hospodářství ČR 2015-2024 (POH ČR), schváleného vládou v prosinci loňského roku.

Ministr Brabec na podporu vypracování krajských plánů odpadové strategie vyčlenil pro kraje 14 milionů Kč z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Kraje mohou písemné žádosti o dotaci poslat poštou, datovou službou nebo podat přímo na podatelně SFŽP ČR až do 9. března 2015.

Programy SFRB otevřeny pro příjem žádostí

9.1.2015

Podle schváleného rozpočtu na rok 2015 má Státní fond rozvoje bydlení připraveno na poskytování úvěrových podpor více než 1 mld. Kč.

Vyberte si program podle vašich potřeb či investičních záměrů:

Panel 2013+ – program na opravy a modernizace bytových domů
Program Výstavby – program na výstavbu nájemních bytů
Úvěr 150 – program pro mladé do 36 let na modernizace bytů či rodinných domů

I nadále jsou pro vás otevřené Programy Pro obce a Program Záruk.

Od 1. ledna 2015 se snížila referenční sazba Evropské unie

2.1.2015
Od nového roku došlo ke snížení referenční sazby Evropské unie, která se týká zejména Programu JESSICA, který Státní fond rozvoje bydlení poskytuje.

Z původní sazby 0,57% p. a. se od 1. ledna 2015 sazba snížila na 0,52% p. a., což je pro žadatele o Program JESSICA ještě zajímavější. Přehled úrokových sazeb včetně podmínek programu naleznete zde.

Nová zelená úsporám pro bytové domy v březnu 2015

Dne 11. 11. 2014

První výzva programu Nová zelená úsporám určená pro bytové domy je připravována na březen 2015. Určena bude pro renovace existujících bytových domů v Praze a pro novostavby v pasivním standardu v celé ČR.

Do programu Bytové domy bude zahrnuta oblast podpory výstavby bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností, na kterou bude poskytována podpora v podobě nevratné dotace, a to pro stavby na území celé České republiky. Další oblastí podpory bude realizace energeticky úsporných opatření v existujících bytových domech. To se ovšem týká pouze Prahy. Důvodem je kolize s Integrovaným regionálním operačním programem (IROP), ze kterého bude poskytována podpora mimo území hlavního města.

Pro více informací pište na: krp@krpgroup.cz

Vyhláška stanovující pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.

Celou vyhlášku si můžete stáhnout ZDE

Důležité upozornění pro všechny příjemce podpory z OPŽP

29.10.2014 

Státní fond životního prostředí ČR apeluje na příjemce podpory z OPŽP a zejména jejich poradenské společnosti, aby věnovali zvýšenou pozornost kvalitě dokladů předkládaných fondu.

V poslední době přijímá Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) mnoho nekompletních materiálů. To zpožďuje vydávání rozhodnutí o poskytnutí dotace, případně financování daných akcí. V několika případech dokonce poradenské firmy odmítly spolupracovat s projektovým manažerem na odstraňování nedostatků doložených dokumentů.
Upozorňujeme, že kroky, které SFŽP ČR zavedl k akceleraci programu, vycházejí zcela naprázdno, není-li zabezpečena přiměřená spolupráce též na straně příjemců podpory a jimi placených poradenských společností. Z důvodu pokročilého času v letošním financování projektů bude fond od této chvíle neúplné a nekvalitní podklady nekompromisně vracet příjemcům podpory k dopracování.

Nová zelená úsporám: výzva prodloužena do konce roku

22.10.2014 

Ministerstvo životního prostředí prodlužuje termín podání žádostí do programu Nová zelená úsporám do konce letošního roku, tj. do 31. 12. 2014 do 12.00 hodin. Rozhodnutí prodloužit termín padlo na základě průzkumu mezi odbornou veřejností. V posledním týdnu navíc Státní fond životního prostředí ČR, který žádosti administruje, eviduje vysoký zájem ze strany žadatelů. Za poslední týden SFŽP přijal žádosti v hodnotě 53 milionů Kč.

„Příjem žádostí o dotaci z programu Nová zelená úsporám se prodlužuje až do konce tohoto roku. Poptávka po zpracování energetických posudků výrazně převyšuje aktuální kapacity zpracovatelů. Stavební sezóna ještě neskončila a my chceme vyjít vstříc co nejvíce zájemcům o dotace na energeticky úsporné bydlení," uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec.