ÚSPORY ENERGIÍ – TECHNOLOGIE – DOTACE

Jsme sdružení odborníků na efektivní úspory energií v objektech. Působíme na českém trhu více než 20 let především v oblastech: stavebnictví, energetika staveb, technická zařízení budov, teplárenství, úspory energií, životní prostředí a ekologie.

Naše práce a služby jsou zejména orientovány pro státní instituce a organizace, kraje, města, obce, podnikatelský sektor a bytový fond v ČR.

Dlouhodobě se zabýváme energetickým managementem a výrobou inteligentních systémů pro efektivní využívání elektrické energie – vývoj Smart meteringu a Smart grid technologie pod značkou ENWOX®.

Provádíme kompletní činnosti v oblasti podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů včetně národních zdrojů ČR. Připravíme projekt, zpracujeme a podáme žádost o dotaci. Sjednotíme záměr žadatele s prioritami daného dotačního titulu.

Máme dlouholeté zkušenosti z administrací projektů na příslušných institucích: MPO, CZECHINVEST, MMR, SFRB, MŽP a SFŽP České republiky.

Cílem našeho odborného sdružení je vyhodnotit, připravit a realizovat takové projekty, kde bude reálný potenciál provést opatření s ukazatelem ekonomické prospěšnosti s možností využití podpory – dotace. 

Klienti od nás mohou očekávat individuální profesionální přístup s patřičnou pečlivostí.